Systém generálneho, hlavného a skupinového kľúča

 Zákazník rozdelí všetky vložky (vložky, visiace zámky a iné) systému do jednotlivých skupín podľa vlastných organizačných požiadaviek. Zadefinuje uzamykaciu schému objektu tým, že určí oprávnenie kľúčov vyšších rádov do jednotlivých skupín.

Systém generálneho, hlavného a skupinového kľúča

Popis systému:
  • každá vložka (visiaci zámok a iné) má vlastný kľúč, ktorým sa iné vložky nedajú otvoriť,
  • skupinový kľúč otvorí všetky vložky v danej skupine,
  • hlavný kľúč otvorí všetky vložky vo viacerých skupinách,
  • generálny kľúč otvorí všetky vložky v systéme.